Profy Multi Media je posvećena zaštiti svih informacija koje se sakupljaju i čuvaju o posetiocima sajta shodno pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnici sajta profymedia.rs prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa Politikom privatnosti navedenom u ovom tekstu.

Na svom sajtu sakupljamo minimalnu količinu informacija o posetiocima u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti objašnjava koji postupci mogu rezultirati sakupljanjem podataka o posetiocima.
Vaša poseta, kao posetioca na našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Pristupom na naš sajt dajete nam pravo da sakupljamo sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. U zavisnosti od aktivnosti na sajtu biće tražene različite informacije od posetilaca sajta.

Sakupljene informacije koristimo prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetilaca sajta.

Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.

U svakom trenutku korisnici mogu da traže da se prikupljeni podaci izbrišu iz evidencije podataka.

Između Profy Multi Media ne postoji razmenjivanje nijedne informacije o korisnicima sajta sa trećim licima.

Dobijene informacije se mogu koristiti u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost ukoliko ona bude potrebna.

Ukoliko budemo objavljivali podatke uopštenog značaja koji se tiču samog sajta, npr. broj posetilaca sajta, broj obavljenih kupovina i slično, nikada neže biti objavljene informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci

Profy Multi Media garantuje da primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika shodno pozitivnim propisima Republike Srbije. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa formama za prijavu na edukacije.

Mogu postojati propusti u vezi sa bezbednošću koji nisu pod kontrolom Profy Multi Media. Odlukom da Profy Multi Mediji obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

Profy Multi Media zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.profymedia.rs.

Korisnik se obavezuje da periodično čita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste.

Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Profy Multi Media nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Preuzmite naš Google My Business e-book

Preuzimanjem ebook-a se prijavljujete na našu mailing listu

Poslat Vam je email sa linkom za preuzimanje ebook-a (proverite spam, promotion ili social folder)